Gözəldərə

Gözəldərə – keçmiş İrəvan quberniyasının Novo-Bəyazid qəzasında, sonralar keçmiş Qaranlıq (Martuni) rayonunda, hazırda isə Geğarkunik vilayəti ərazisində çay. Gözəldərə kəndinin ərazisindən axır.