Göyçə mahalının kameral təsviri: 1831-ci və 1842-ci illər

Bakı: Elm və təhsil. 2017