Göyçə mahalı: azərbaycanlılarına qarşı deportasiyalar və soyqırımlar

Bəxtiyar Əhmədov. Bakı, 2021