Göyərçinli

Göyərçinli – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Barana (Noyemberyan) rayonunda, hazırda isə Tavuş vilayəti ərazisində dağ.

Toponim türkmənşəli “göyərçinli” etnonimi əsasında formalaşmışdır.