Goravan

Goravan – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində çay. Vilayətdəki Goravan kəndinin ərazisindən axır.