Gomur

Gomur – başlanğıcını hazırkı Lori vilayətindəki Pəmbək dağlarından alan çay. Uzunluğu 15 km-dir.

Hidronim qədim türk dilində “dağ başında uçurumlu, yarğanlı yer” mənasında işlənən “gomur” sözü əsasında formalaşmışdır.