Gomaran

Gomaran – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Dağ Qafan şəhərindən 22 km cənubda, Oxçuçayın sağ tərəfində yerləşir.

Toponim komar türk tayfasının adı əsasında formalaşmışdır.