Girətağçay

Girətağçay – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində çay. Vilayətdəki Girətağ kəndinin ərazisindən axır. Oxçuçayın sol qoludur.