Giləkərli

Giləkərli – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Gorus rayonunda, hazırkı Sünik vilayətinin ərazisində mövcud olmuş kənd.

XX əsrin əvvəllərində 38 nəfər azərbaycanlı yaşamışdır. Sonralar xarabalığa çevrilmişdir.

Toponim nəsil adı əsasında yaranmışdır.