Gığı

Gığı – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Hündürlüyü 3343 m-dir.

Toponim türkmənşəli “kiği” etnonimi əsasında formalaşmışdır.