Gərniçay

Gərniçay – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, keçmiş Artaşat (Qəmərli) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində çay. Uzunluğu 34 km-dir. Çayın adı dəyişdirilərək “Azadçay” qoyulmuşdur.