Gərgər

Gərgər – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Cəlaloğlu (Stepanavan) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində çay.

Hidronim qədim türk tayfalarından biri olan “qarqar” etnonimi ilə bağlı yaranmışdır.