Gəncəyal

Gəncəyal – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Keşişkənd (Yeğeqnadzor) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində dağ.

Toponim “gencək” türk tayfa adına Azərbaycan dilində “hündür bir yerin təpəsi, dikdir, yoxuşun başı” mənasında işlənən “yal” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.