Gəlincə

Gəlincə – Kiçik Qafqaz sıra dağlarının Zəngəzur silsiləsində, Bazarçayın (Vorotan) orta axarında dağ. Hündürlüyü 2741 m-dir.