Əyridaş

Əyridaş – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, indi Dilican şəhəri ərazisində dağ.

Toponim “əyri” (ayrı mənasında) sözü ilə “dağ” mənasında işlənən “daş” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.