Əskili

Əskili – keçmiş Yelizavetvol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində çay.

Hidronim bulqar türk tayfasına mənsub “eskil/iskil” etnonimi əsasında formalaşmışdır.