Ermənilərin İrəvan quberniyasında və Zəngəzur qəzasında törətdikləri terror və qırğınlar

Nazim Mustafa. Bakı: Elm və təhsil. 2018