Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımı canlı xatirələrdə

Oktay Sadıqov. Bakı: Elm və təhsil. 2019