Ermənilər və faciələrimiz

Talıb Musayev. Bakı: Nurlar. 2008