Ermənilər Göyçədəki faydalı qazıntıları haraya daşıyıb