Erməni vəhşiliyi

Fəxrəddin Cəfərov. Bakı: Nurlar. 2009