Erməni saxtakarlığı. Yalan üzərində qurulan tarix

Nazim Mustafa, Araz Qurbanov, Elşad Əlili. Bakı, 2018