Erməni plagiatına məruz qalmış Qərbi Azərbaycan yallıları

Rauf Bəhmənli. Bakı: İmza. 2022