Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən

Mehman Süleymanov. Bakı: Hərbi Nəşriyyat. 2008