Erməni məsələsi: yalanlar, gerçəklər

Yusif Qazıyev. Bakı: Nurlar. 2009