Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan

Həsənbala Sadıqov. Bakı: Adiloğlu. 2012