Əmirxan

Əmirxan – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasının, sonralar keçmiş Böyük Qarakilsə (Kirovakan, Quqark) rayonunun, hazırkı Lori vilayətinin ərazisində yaylaq. Hallavar kəndinin ərazisində yerləşir.

Toponim şəxs adı əsasında formalaşmışdır.