Ələyəz

Ələyəz – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay. Arpa çayının sağ qoludur. Uzunluğu 49 km-dir. Hazırda “Yeğegis” adlanır.