Əfsərli

Əfsərli – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində çay.

Hidronim əfşar türk tayfasının adı əsasında əmələ gəlmişdir.