Daşkənddən Yeni Daşkəndə

Araz Yaquboğlu. Bakı: Elm və təhsil. 2023