Daşbulaq

Daşbulaq – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Allahverdi (Tumanyan) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində çay. Qaçağan (Arevadzor) kəndinin ərazisindən axır.

Hidronim “daş” və “bulaq” sözlərindən əmələ gəlmişdir.