Dana

Dana – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Barana (Noyemberyan) rayonunda, hazırda isə Tavuş vilayəti ərazisində dağ.

Toponim türkmənşəli “tana” (“dana”) etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.