Damdıraqaya

Damdıraqaya – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində dağ.

Toponim Azərbaycan dili dialektində “dəf, nağara” mənasında işlənən “damdıra” sözü ilə “qaya” sözünün birləşməsindən əmələ gəlmişdir.