Dağlıq Qarabağ gerçəklikləri: soyqırımı, terror, deportasiya, işğal

Nazim Məmmədov. Bakı: Təhsil. 2009