Dağlıq ərazidən səhraya tərk edilən 130 Daşkəndli ailə