Dəymədağıl

Dəymədağıl – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qafan rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ.

Toponim kəbirli türk tayfası ilə bağlı olan “dəymədağıl” etnonimi əsasında formalaşmışdır.