Dəlidağ

Dəlidağ – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasında, hazırda isə Dilican şəhəri ərazisində dağ.

Toponim hunların “tele” (dəli) etnonimi əsasında formalaşmışdır.