Dəlidağ

Dəlidağ – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Vorontsovka (Kalinino) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində dağ. Cücəkənd (Qızıl Şəfəq, Cunaşoğ) kəndinin şərqindədir.

Toponim hunların “tele” (dəli) etnonimi əsasında formalaşmışdır.