Çürükqaya

Çürükqaya – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Ağudi (Aqudi) kəndində yerləşir.

Dağın daşları ovulub töküldüyü üçün Çürükqaya adlandırılmışdır.