Culçay

Culçay – keçmiş İrəvan quberniyasının Şərur-Dərələyəz qəzasında, sonralar keçmiş Paşalı (Əzizbəyov, Vayk) rayonunda, hazırda isə Vayotsdzor vilayəti ərazisində çay. Arpa çayının sağ qoludur.

Hidronim çul türk tayfasının adı ilə “çay” coğrafi nomeninin birləşməsindən yaranmışdır.