Çıraqlı

Çıraqlı – keçmiş Tiflis quberniyasının Borçalı qəzasında, sonralar keçmiş Barana (Noyemberyan) rayonunda, hazırda isə Tavuş vilayəti ərazisində dağ.

Toponim qızılbaşların “çıraqlı” etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.