Çınqıl

Çınqıl – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasının, sonralar keçmiş Şəmşəddin (Berd) rayonunun, hazırkı Tavuş vilayətinin ərazisində mövcud olmuş qışlaq. 1930-cu ildə ləğv edilmişdir.

Toponim “xırda daşlar, daş qırıntıları” mənasında işlənən “çınqıl” sözü əsasında əmələ gəlmişdir.