Çataq

Çataq – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasının, sonralar keçmiş Hamamlı (Spitak) rayonunun, hazırkı Lori vilayətinin Qursalı (Arcahovit) kəndinin ərazisində yaylaq.

Toponim türk dilində “iki dağın, təpənin birləşdiyi yer” mənasında işlənən “çataq” sözü əsasında əmələ gəlmişdir.