Çar Rusiyasına qarşı üsyana qalxan Pəmbək mahalı niyə 2 yerə bölündü