Çanaqlı

Çanaqlı – keçmiş İrəvan quberniyasının İrəvan qəzasında, sonralar keçmiş Vedi (Ararat) rayonunda, hazırda isə Ararat vilayəti ərazisində çay. Vilayətdəki Kotuz kəndinin ərazisindən axır.

Hidronim “çanaqlı” etnonimi əsasında əmələ gəlmişdir.