Çalağanyuvası

Çalağanyuvası – keçmiş İrəvan quberniyasının Aleksandropol qəzasında, sonralar keçmiş Amasiya (Ağbaba) rayonunda, hazırda isə Şirak vilayəti ərazisində dağ. Çaxmaq (Kamxut) kəndində yerləşir.

Toponim quş adı əsasında əmələ gələn zootoponimdir.