Cəlaloğlu

Cəlaloğlu – keçmiş Tiflis quberniyasının Lori-Pəmbək qəzasında, sonralar keçmiş Cəlaloğlu (Stepanavan) rayonunda, hazırda isə Lori vilayəti ərazisində çay. Tona (Debed) çayının sol qoludur. Uzunluğu 67 km-dir. Hazırda “Dzoraqet” adlanır.