Çələbiyurd

Çələbiyurd – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Qazax qəzasının, sonralar keçmiş Karvansara (İcevan) rayonunun, hazırkı Tavuş vilayətinin ərazisində mövcud olmuş qışlaq.

Toponim çələbi tayfasının adı ilə “yurd” sözünün birləşməsindən yaranmışdır.