Buğdatəpə

Buğdatəpə – keçmiş Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasında, sonralar keçmiş Qarakilsə (Sisian) rayonunda, hazırda isə Sünik vilayəti ərazisində dağ. Hündürlüyü 2057 m-dir.

Toponim “buğda” və “təpə”coğrafi nomeninin birləşməsindən əmələ gəlmişdir.