Buğdatəpə

Buğdatəpə – keçmiş İrəvan quberniyasının Novo-Bəyazid qəzasında aşırım. Qafqazın beşverstlik xəritəsində qeydə alınmışdır.

Toponim bitki adı bildirən “buğda” və “təpə” sözlərinin birləşməsindən yaranmışdır.